Årsmøte i Sortland Friidrettsklubb

Innkalling til årsmøte i Sortland Friidrettsklubb

Onsdag 6. mai kl.19.00      

Årsmøtet avholdes på Sortland Videregående Skole, samtidig blir det avholdt foreldre- og utøvermøte med informasjon om trening og konkurranser i sommerhalvåret.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27. april på rolf.bjorneberg@trollfjord.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på www.sortlandfriidrett.no en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

styret