Kontingent

Under årsmøtet 29. mars 2017 ble følgende kontingentsatser vedtatt:

6 – 12 år                     kr. 600,-

13 år og eldre             kr. 750,-

Familiekontingent        kr. 1.000,-

Støttemedlem           kr. 250,-

I tillegg faktureres treningsavgift for brukere av Blåbyhallen. Treningsavgiften varierer etter bruk og faktureres hver vår.

Kontonummer 4730.15.73746