Invitasjon til trenerkurs

Troms Friidrettskrets og IK Hind inviterer til trenerkurs i Harstad i slutten av oktober.

«Friidrett for Barn» er grunnkurset på trenerstigen. Et matnyttig kurs og en flott introduksjon til friidrett og trenerrollen, både for foreldre og utøvere fra 15 år og eldre.

Se vedlagte invitasjon:

InvitasjonFriidrettForBarn

og ta kontakt (isteiro@mac.com) dersom noen ønsker å hive seg med fra klubben.