Om SFIK

Sortland Friidrettsklubb ble stiftet …..

På følgende lenke kan nye medlemmer finne sentral informasjon om klubben:

Velkommen til SFIK

På følgede lenke finner dere en skjematisk oversikt over årets gang i Sortland Friidrettsklubb. Den viser i grove trekk treninger, konkurranser og dugnader:

ÅRSHJUL 2017-2018