Klubbrekorder

Klubbrekordene inkluderer all friidrett på Sortland, også under tiden hvor friidretten var et underbruk av Sortland Idrettslag. Lista er ufullstedig, all utfyllende informasjon mottas med takk (isteiro@mac.com)

IMG_3721

På korte løpsdistanser noteres både manuelle og elektroniske rekorder, elektronisk tid er oppført først, uavhengig av hvilken tid «som er best».

Dersom noen ønsker å bestride en rekord må både navn, resultat, vind, tid og sted dokumenteres.

Sortland Friidrettsklubb retter en stor takk til Arnt Hegglund for mye av statistikken som er fremskaffet.

Rekorder SFIK kvinner

Rekorder SFIK menn